Avholdelse av bedriftsledermøter

Den 5. oktober solhverv 7, "den andre sesjonen av bedriftsledelse arbeidskonferanse" ble holdt i selskapet, møtet er å fullt ut implementere 2021 arbeidskonferansen ånd rettidig og viktig møte, 1. august - bedriftsledelse arbeid, på grunnlag av klart for en periode i andre halvår og i fremtiden drift og ledelse ideer, ledelse mål og prioriteringer, innovativt fremsatt "stor layout, lite team, fin arbeidsdeling, innovasjon" strategiske mål. Lederne for selskapet og avdelinger rapporterte om fullføringen av misjonsmålene for 2021, store problemer som eksisterer i arbeidet og arbeidsideene for andre halvår.1 – august, alle avdelinger og avdelinger tett rundt målet for tidlig reservasjon av selskapet, implementerer aktivt ta tak i produkter, ledelse, markedsføring, ta tak i samarbeid og teamarbeid, standardisere ledelse, innovasjon, tappepotensial, åpen kildekode struping, ytterligere forbedre selskapets anti-risiko evne, for å løse opp ugunstige markedsfaktorer, aktivt gjennomføre prosjektplanlegging og implementering og selskap utviklingsledelse, vitenskapelig formulere tiltak og metoder for å fullføre forretningsoppgaver, tildele ansvar til mennesker og dekomponere oppgaver lag for lag, legge et godt grunnlag for en jevn og sunn utvikling av selskapet.

1

Daglig leder Zhang holdt en viktig tale etter sin arbeidsrapport. Han bekreftet fullt ut selskapet i 1. august til hver arbeidsprestasjoner, og krever på grunnlag av den allerede oppnådde prestasjonen, styrke ledelsen, til det punktet, kostnadsbesparelsene på samme tid forbedre kostnaden per enhet av produksjon, og aktivt utvide markedet, ta ressurser, skape nye profitt punkt og gnisten, aktivt fullføre selskapet utstedt i år forretningsoppgaver.Mr.Zhang understreket at strategi avgjør suksess eller fiasko, og detaljer gir perfekte prestasjoner.Avdelingen bør bestrebe seg på å forbedre kjernekonkurranseevnen og oppfølgingsmotivasjonen for en sunn og rask utvikling av virksomheten fra aspektene bedriftsutvikling, driftseffektivitet, ledelsesinnovasjon, økonomisk styring og styrking av læring. Lederen for hver gren bør styrke ytterligere. strategisk beslutningstaking evne, og hver avdeling bør forbedre ledelsens innovasjonsevne, for å sikre at Zhongtian Haoyu er en moderne bedrift full av kreativitet, innflytelse og kampeffektivitet.

Daglig leder Zhang påpekte at med tanke på selskapets fremtidige drift og ledelsesarbeid, understreket at vi bør ta vitenskapelig utvikling som tema, ta transformasjonen av utviklingsmodus som hovedlinje, effektivt styrke drift og ledelsesevne, fremme innovasjon , oppgradering og effektivisering av drift og forvaltningsarbeid.Drift og ledelse er et viktig utgangspunkt for kvalitets- og nyttebedrifter, et viktig arbeid for bærekraftig utvikling av selskapet, et grunnleggende prosjekt for å dyrke og styrke selskapets merkevare, og et vesentlig element av virksomhetens myk makt.General Manager Zhang spurte alle grener og avdelinger til å ta drift og forvaltningsarbeid som hovedretningen for å forstå, styrke konstruksjonen av ledelsen for drift og ledelse, den viktigste personen som er ansvarlig for driften og ledelsesarbeidet som topp prioritet, inkludert i hovedagendaen;Styrke opplæringen av drifts- og ledelsesfunksjonelle institusjoner og ledergrupper, trene topptekniske systemstudenter til ledere og topplederpersonell, og sette drift og ledelsesarbeid og produksjon i samme posisjon;Forbedre teamet ledelsesevne, forbedre bedriftens kvalitet og effektivitet; Styrke kontraktsstyring og kostnadsstyring for å skape barrierefritt utviklingsmiljø; Overholde standardisert, prosedyremessig, standardisert, raffinert prosessstyring; Overholde for å øke bevisstheten, gjøre en god jobb i vurderingen av bedrifter, veilede oss til å endre utviklingsmåten og forbedre ledelseskapasiteten.

Møtet ble avsluttet 7. oktober med en vellykket gjennomføring av agendaen.


Innleggstid: Okt-07-2021